Facebook Hulsbosch Google Plus Hulsbosch

De unieke werkwijze van Hulsbosch Bouwbedrijf

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de unieke werkwijze van Hulsbosch Bouwbedrijf.
Wij passen deze toe voor ieder gebouw, van het meest eenvoudige tot het meest complexe.


Voortraject

Alles begint met een vrijblijvend overleg. Onze bouwkundig adviseur komt bij u ter plaatse, luistert naar uw wensen en geeft u bruikbare tips en adviezen. Als u al over een bouwtekening beschikt, dient deze als basis voor onze offerte. Als u nog niet over een bouwtekening beschikt, kunnen wij de aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgen.

Wij ontwerpen – volledig vrijblijvend - het gebouw en stellen de meest geschikte materialen voor waarbij wij rekening houden met de functie van het gebouw, uw budget en de eisen van de gemeente. Door in deze fase de juiste keuzes te maken kunt u zichzelf veel kosten besparen.

Uit de feedback van onze klanten leren wij dat hoe vroeger wij in het bouwtraject betrokken zijn, hoe groter onze meerwaarde is. Wij hebben meer dan 1000 gebouwen ervaring en weten intussen wat werkt en wat niet.

Op basis van de verkregen informatie maken wij u een gedetailleerde offerte op. Deze wordt persoonlijk besproken en indien nodig aangepast. Ook worden u mogelijke varianten voorgesteld. Als u de offerte van Hulsbosch vergelijkt met andere offertes, zult u vaststellen dat u bij ons meer krijgt voor hetzelfde geld. Dit geldt niet enkel voor materialen maar ook voor opvolging en service.

Als u onze offerte goedkeurt, schiet het volledige Hulsbosch team in actie.

Werkwijze Hulsbosch bouwbedrijf


Virtueel bouwen

Zodra de vergunning is verleend, gaat de technische tekenafdeling aan de slag. Aan de hand van onze bouwopdracht en eventuele opmerkingen in de omgevingsvergunning, worden de technische tekeningen opgemaakt. Hier staan alle afmetingen, materialen en uitvoeringsdetails op uitgewerkt.

Wij nodigen u uit in onze kantoren om uw gebouw al virtueel en volledig in 3-D te komen bewonderen op een reusachtige monitor. Als u het gebouw al vooraf kunt zien en alle details kunt bekijken, ontdekt u misschien dingen die, wij of u, over het hoofd gezien hebben. Onze tekenaar kan in real time nog de laatste aanpassingen doen voordat alle onderdelen worden geproduceerd. Geen verrassingen mogelijk! Omdat het ook in ons belang is dat het gebouw volledig aan uw wensen voldoet, is deze service kosteloos in onze opdracht inbegrepen.

Werkwijze Hulsbosch bouwbedrijf

Bouwen

In onze eigen werkplaats worden de metaalconstructies uiterst nauwkeuring gefabriceerd. De bouwmaterialen worden besteld bij onze leveranciers, waarmee wij een jarenlange relatie hebben opgebouwd. Dit vergemakkelijkt eventuele toekomstige garantievraagstukken. Wij bestellen steeds uit het hoogste gamma van topfabrikanten.

Alle materialen worden op het juiste ogenblik op de werf aangeleverd en door onze ervaren vakmannen gemonteerd. Hiervoor zetten wij onze eigen montagekranen, vrachtwagens en bestelwagens in. Omdat het verschil in de details zit, wordt het volledige metalen zetwerk als maatwerk uitgevoerd. Dit garandeert een perfecte afwerking van het gebouw.

U staat dagelijks in contact met de ploegbaas en de werfleider om de voortgang te bespreken of uw eventuele opmerkingen te melden.

Veiligheid voor alles! Werken op hoogte worden altijd uitgevoerd vanuit gekeurde hoogwerkers. Andere veiligheidsvoorzieningen zoals veiligheidsnetten en valbescherming worden volgens de wettelijke eisen voorzien. Al onze werknemers komen uit onze buurt en zijn steeds volledig in orde met de sociale zekerheid en arbeidsongevallenverzekering. Bij Hulsbosch Bouwbedrijf loopt u als opdrachtgever geen enkel risico op aansprakelijkheden in deze context.

Onze arbeiders zorgen ervoor dat uw werf er steeds netjes bij ligt en dat alle veroorzaakte bouwafval gesorteerd wordt afgevoerd.

Werkwijze Hulsbosch bouwbedrijf